Nếu không biết cách quản lý nhân sự thì có nên kinh doanh SPA?

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐋𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛̣ 𝐓𝐡𝐢̀ Có 𝐍𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐒𝐩𝐚 ???

Không có kỹ năng quản lý nhân sự thì không nên kinh doanh Spa, tại vì sao?

𝙆𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙎𝙥𝙖 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙭𝙖̂𝙮 𝙙𝙪̛̣𝙣𝙜 𝙦𝙪𝙮 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 đ𝙤̣̂𝙣𝙜, các vị trí chồng chéo nhau. Không quản lý được bộ phận nhân sự, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘯 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘬𝘪̣𝘱 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪̉, 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘣𝘢̣𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘥𝘦̂̃ 𝘥𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘰̂́𝘪 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶𝘢 𝘭𝘰̂̃.

𝙌𝙪𝙖̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘 𝙮𝙚̂́𝙪 𝙩𝙤̂́ 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙖̂̀𝙪, trong môi trường làm việc nào người quản lý cũng cần có kỹ năng quản trị để điều phối vận hành và nhân lực tốt.

𝘾𝙖́𝙘𝙝 𝙦𝙪𝙖̉𝙣 𝙡𝙮́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙨𝙪̛̣ 𝙨𝙚̃ 𝙦𝙪𝙮𝙚̂́𝙩 đ𝙞̣𝙣𝙝 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙦𝙪𝙖̉ 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 đ𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙘𝙪̉𝙖 𝙎𝙥𝙖. Vậy làm thế nào để đánh giá đúng năng lực, điểm mạnh của từng nhân viên? Khi nhân viên được đánh giá đúng năng lực, được giao việc đúng chuyên môn và được tạo điều kiện tối đa để hoàn thành công việc, từng cá nhân sẽ phát huy hết khả năng và làm việc một cách hiệu quả.

𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒌𝒚̃ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉?

𝘽𝙞𝙚̂́𝙩 đ𝙖́𝙣𝙝 𝙜𝙞𝙖́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙞𝙚̂𝙣: Biết cách nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu và giao công việc phù hợp là kỹ năng vô cùng quan trọng của người quản lý

𝙏𝙖̣𝙤 𝙘𝙖̉𝙢 𝙝𝙪̛́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙞𝙚̂𝙣: Biết tạo động lực và cảm hứng sẽ giúp nhân viên của bạn làm việc hết mình và nhiệt huyết hơn trong công việc

𝙏𝙝𝙖𝙢 𝙜𝙞𝙖 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙠𝙝𝙤́𝙖 𝙝𝙤̣𝙘 đ𝙚̂̉ 𝙣𝙖̂𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙤 𝙠𝙮̃ 𝙣𝙖̆𝙣𝙜: 𝙃𝙤̣𝙘 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙖̉ 𝙦𝙪𝙖́ 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝, chúng ta luôn cần làm mới bản thân để phát triển hơn mỗi ngày. Các khóa học đào tạo kỹ năng quản lý sẽ là lựa chọn hợp lý nhất của bạn nếu bạn muốn giảm thiểu thời gian tìm hiểu.

_____________________________________

Tác giả Nguyễn Bích Lợi Global Beauty Group- 𝐆𝐢𝐚́ 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐓𝐚̣𝐨 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮. Bạn có thể theo dõi bài viết gốc tại THỰC CHIẾN SPA

Share:

Dùng thử miễn phí 15 ngày

Tin mới

SPAGO - Phần mềm quản lý SPA

Phần mềm quản lý SPA tốt nhất 2022

Phần mềm quản lý SPA Module quản lý khách hàng

Phần mềm quản lý SPA - Chăm sóc khách hàng

Phần mềm quản lý SPA - Quản lý trải nghiệm và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

SPAGO phần mềm quản lý dành riêng cho SPA, thẩm mỹ viện, salon tóc, tiệm nail, xăm nghệ thuật...

Phần mềm quản lý SPA dùng trên smartphone

SPAGO phần mềm quản lý cho SPA tốt nhất

SPAGO - Phần mềm đặt lịch và tự động nhắc lịch

SPAGO - Phần mềm quản lý thẻ liệu trình cho SPA

SPAGO - Công cụ Marketing và automation Marekting cho SPA dễ sử dụng nhất

SPAGO - Apps chấm công cho SPA

SPAGO là phần mềm quản lý dành riêng cho SPA, sử dụng hoàn toàn trên smartphone & máy tính, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ chức năng từ quản lý khách hàng, tự động chăm sóc khách hàng, quản lý đặt lịch, tự động nhắc lịch, quản lý thẻ liệu trình, bán hàng, quản lý công nợ, quản lý thu/chi, tồn kho, quản lý mức độ hài lòng của khách hàng, quản lý chi nhánh, marketing, quản lý hà cung cấp, tự động đồng bộ chatbot, báo cáo chuyên sâu, quản lý chi phí, dự báo bán hàng.

SPAGO - Tự động chấm công

SPAGO - Tự động tính lương cho SPA

SPAGO - Quản lý thẻ liệu trình cho SPA

SPAGO - Hỗ trợ marekting tự động cho SPA

Phần mềm tự động chăm sóc khách hàng cho SPA

Phần mềm quản lý công nợ, tồn kho cho SPA

Phần mềm quản lý tối ưu hóa thu/chi cho SPA

SPAGO tích hợp tự động với chatbot để đồng bộ thông tin khách hàng sang CRM cho SPA

SPAGO phần mềm CRM dành riêng cho SPA

SPGO - Phần mềm ERP dành riêng cho SPA

SPAGO tặng website cho SPA

SPAGO phần mềm quản lý hoạt động cho chuỗi SPA

SPAGO phần mềm quản lý nhà cung cấp cho SPA

SPAGO cung cấp dự báo nhu cầu dịch vụ cho SPA

SPAGO cung cấp báo cáo chuyên sâu cho SPA

SPAGO phần mềm duy nhất có khả năng cung cấp chức năng forecast dự báo bán hàng cho SPA

Phần mềm quản lý SPA tốt nhất

Sử dụng Phần mềm quản lý SPA sao cho hiệu quả

Phần mềm quản lý SPA nào tốt

Phần mềm CRM cho thẩm mỹ viện

Phần mềm CRM cho salon tóc

Phần mềm CRM cho tiệm nail

Phần mềm quản lý nào tốt nhất cho SPA

Top phần mềm quản lý miễn phí cho SPA

Ứng dụng phần mềm quản lý chuỗi SPA

Ứng dụng công nghệ AI vào quản lý chuỗi SPA

SPAGO công nghệ 4.0 cho SPA

Thúc đẩy hoạt động sale của SPA

Phễu bán hàng

Quản lý cơ hội bán hàng

Sale pipeline

SAPGO Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đột phá cho SPA

SPAGO tăng cơ hội bán hàng cho sPA

Phần mềm chấm công trên apps điện thoại

Phần mềm số 1 cho SPA

Đăng ký sử dụng phần mềm quản lý SPA miễn phí

SPA nào đẹp ở Hà Nội

SPAGO bí quyết giữ khách hàng cho SPA

SPAGO ứng dụng đặt lịch SPA

Danh sách SPA và thẩm mỹ viện tại Hà Nội

Danh sách SPa và thẩm mỹ viện tại Hồ Chí Minh

CEM là gì

Phần mềm CEM là gì

KPI hài lòng khách hàng cho SPA

Làm sao để khách hàng quay trở lại SPA

Công cụ thu thập nhu cầu khách hàng SPA