ĐIỀU KHOẢN


ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần SPAGO. Cụ thể là với sản phẩm phần mềm quản lý cho SPA, TMV, Tiệm Nail, Salon tóc... Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.


ĐIỀU 2: THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải bản cập nhật lên SPAGO.vn, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên tiếp tục sử dụng SPAGO chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.


ĐIỀU 3: SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Người dùng đăng ký tài khoản là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Công ty Cổ phần SPAGO., và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.


ĐIỀU 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, SPAGO không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ tài khoản của người dùng. SPAGO không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SPAGO.


ĐIỀU 5: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

SPAGO có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

 • - Người dùng dùng SPAGO vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
 • - Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
 • - Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
 • - Người dùng sử dụng SPAGO để phá hoại một website, bên thứ 3 khác
 • - Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
 • - Người dùng sử dụng SPAGO hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào hệ thống khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của SPAGO
 • - Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn

ĐIỀU 6: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin, mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho SPAGO khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.


ĐIỀU 7: SỬ DỤNG EMAIL

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư được sử dụng để đăng ký tài khoản của mình tại SPAGO.


ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA SPAGO KHI NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

SPAGO sẽ bù lại thời gian của quãng thời gian mà khách hàng đã đóng phí nhưng không sử dụng được dịch vụ của SPAGO do SPAGO ngưng hoạt động.


ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, LUẬT ÁP DỤNG

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.


ĐIỀU 10: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Tùy thuộc cách bạn cài đặt dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sử dụng một số chức năng được cung cấp bởi các bên thứ ba. Một số chức năng này cần thêm thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được xử lý bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để xử lý dữ liệu cá nhân theo chức năng đã cài đặt cho người dùng của bạn và dịch vụ của chúng tôi vẫn là bộ xử lý của dữ liệu đó. Vì vậy, việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với người dùng của bạn là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi về vấn đề này như sau:
**********************
Chuyển dữ liệu trên Dịch vụ của chúng tôi sang Các hệ thống chatbot và ngược lại: Dịch vụ của chúng tôi có chức năng đồng bộ dữ liệu SPAGO tới các hệ thống chatbot mà bạn đăng ký sử dụng.


ĐIỀU 11: BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

SPAGO bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên ứng dụng SPAGO cũng như các ứng dụng do SPAGO vận hành và phát triển. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

Chúng tôi cam kết:

 • - Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng.
 • - Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
 • - Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

Mặc dù vậy, SPAGO có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, số điệnt hoại, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • - Thông báo bằng SMS, Email đến Khách hàng về các tính năng mới.
 • - Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

SPAGO bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của SPAGO hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của SPAGO. Ví dụ, SPAGO có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.